JAK JE MOŽNÉ, ŽE RDK SE ZDÁ TAK JEDNODUCHÝ, SNADNO SE INSTALUJE A JE RELATIVNĚ LEVNÝ?

  • Martin Plachý
  • Wednesday, Sep 12, 2018
blog-image

RDK sestává z řady reportů, které jsou velmi univerzálně použitelné a zaměřené na klíčové potřeby managementu. Lze jejich prostřednictvím zobrazovat základní přehledy a analýzy obratu a jeho struktury (po zákaznících, po produktech), dále přehledy a analýzy ekonomiky (HV a jeho druhová struktura, vývoj, meziroční srovnání, analýza nákladových a výnosových účtů apod.) nebo struktury a analýzy pohledávek a závazků. RDK vychází ze základních datových struktur, jako je účetní deník, účtová osnova, vydané a přijaté faktury, položky faktur a adresář. Ve většině informačních systému jsou tyto základní informace velmi jednoduše dostupné a nijak významně se, co se týče struktury, rozsahu a vlastností, neliší. Díky tomu je RDK již hotová, komplexní služba, která nevyžaduje další úpravy. V praxi se vyskytující specifika některých datových struktur se dají poměrně efektivně ošetřit na úrovní datové pumpy, která ze zdrojových dat vytváří cílový datový sklad s pevnou strukturou a parametry. Hotové datové pumpy (Pohoda, Duel, Helios Red, Helios Orange) lze velmi jednoduše, prostřednictvím chytré Gateway napojit na databázi a během krátké doby zajistit naplnění datového skladu, se kterým RDK pracuje podle předem daných schémat.

Většina stávajících reportingových systémů a BI modulů pracuje na principu “Načteme data a umožníme vám je poskládat podle potřeby”. V tomto řešení vzniká potřeba nejdříve “NADEFINOVAT” co vlastně uživatel chce a potřebuje a prostřednictvím poměrně složité implementace je mu nabízen “reporting na míru” formou stavebnice, kterou je ovšem potřeba umět poskládat, nastavit, upravit či průběžně opravovat. Velmi často tento přístup vyžaduje kvalifikovanou práci, která bohužel kopíruje ještě “Vývoj potřeb”. Díky tomu postupně dozrává potřeba na straně uživatele, který příliš nezná možnosti a limity systému a naproti tomu stojí kvalifikovaný implementátor, který ovšem často mechanicky nastavuje report bez hlubší znalosti potřeb podnikatele, majitele či manažera. Proces vytváření reportingu je díky tomu často složitý, drahý, s řadou slepých uliček.

Comments

No comments yet. Your comment may be the first.

Tell something

Your email address is used for Gravatar image and notifications about new comments only.