JAKÁ JE TECHNOLOGIE ŘEŠENÍ?

  • MARTIN PLACHÝ
  • Wednesday, Sep 12, 2018
blog-image

ReportingDoKapsy je cloudová (webová) aplikace, vyvinutá v plném rozsahu jako vlastní řešení společnosti NOVACLOUD. Celé řešení ReportinguDoKapsy (RDK) je spojeno s datovým skladem (obdoba datových kostek), ve kterém jsou jednoduchou formou připravena agregovaná data, časové řady, srovnání, analýzy apod. Struktura a vlastnosti dat vycházejí z dlouhodobých zkušeností z účetního a daňového poradenství a především z auditů desítek firem prováděných v rámci naší praxe u Arthur Andersen a Ernst & Young. Návrhy základních reportingů jsou vyvíjeny celou řadu let a vychází nikoliv z nějakých standardů a principů finančních reportingů, ale z praktických potřeb managementu.

Přístup do cloudové aplikace i přístup do SQL databáze (datový sklad) jsou odděleny a řízeny speciální službou. Nastavování a řízení uživatelských práv stojí na podobných principech jako řízení uživatelských práv a služeb v Google services. Datové toky jsou kódované a hesla uživatelů hashovaná prostřednictvím SHA512 algoritmu. Všechny služby, které jsou distrubuované prostřednictvím samostatných a vzájemně zastupitelných kontejnerů, jsou provozovány prostřednictvím renomovaných aplikací a serverů.

Comments

No comments yet. Your comment may be the first.

Tell something

Your email address is used for Gravatar image and notifications about new comments only.