post-image

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY A PODNIKATELE

Jen málo manažerů opravdu rozumí účetnictví. Ale většina podnikatelů i manažerů poměrně dobře rozumí hospodaření, ekonomice a obchodu. Jak je to možné? Vždyť účetnictví je právě nástroj pro kvalitní evidenci, analýzu a vyhodnocení hospodaření a vůbec činnosti firmy. Co je příčinou poměrně značné neoblíbenosti účetnictví mezi manažery? Historické souvislosti V našich zemích bývalo účetnictví vždy především nástrojem švindlování, podvodů a lakování skutečnosti na růžovo. Zažil jsem mnohokrát umělé vytváření tržeb a výnosů jenom proto, aby se splnil plán.

Read more
post-image

JAKÁ JE TECHNOLOGIE ŘEŠENÍ?

ReportingDoKapsy je cloudová (webová) aplikace, vyvinutá v plném rozsahu jako vlastní řešení společnosti NOVACLOUD. Celé řešení ReportinguDoKapsy (RDK) je spojeno s datovým skladem (obdoba datových kostek), ve kterém jsou jednoduchou formou připravena agregovaná data, časové řady, srovnání, analýzy apod. Struktura a vlastnosti dat vycházejí z dlouhodobých zkušeností z účetního a daňového poradenství a především z auditů desítek firem prováděných v rámci naší praxe u Arthur Andersen a Ernst & Young. Návrhy základních reportingů jsou vyvíjeny celou řadu let a vychází nikoliv z nějakých standardů a principů finančních reportingů, ale z praktických potřeb managementu.

Read more
post-image

JE REPORTING DO KAPSY VHODNÝ PRO ÚČETNÍ FIRMY?

RDK umožňuje účetním firmám jednoduše a průběžně předávat práci při vedení účetnictví, zpracovávání prvotních dokumentů apod. Umožňuje jednoduše kontrolovat a spravovat informace svých klientů, upozorňovat obratem klienta na jakékoliv změny či neobvyklý vývoj. Umožňuje klientům rychlý náhled na základní vývoj firmy, její ekonomiku, obrat, vývoj obratu jednotlivých zákazníků, produktů apod., pohledávky a jejich strukturu, dlužníky atd., a to odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Prostřednictívm RDK lze s klientem telefonicky projednávat příslušná čísla se společným pohledem na konkrétní skutečnost.

Read more
post-image

JAK JE MOŽNÉ, ŽE RDK SE ZDÁ TAK JEDNODUCHÝ, SNADNO SE INSTALUJE A JE RELATIVNĚ LEVNÝ?

RDK sestává z řady reportů, které jsou velmi univerzálně použitelné a zaměřené na klíčové potřeby managementu. Lze jejich prostřednictvím zobrazovat základní přehledy a analýzy obratu a jeho struktury (po zákaznících, po produktech), dále přehledy a analýzy ekonomiky (HV a jeho druhová struktura, vývoj, meziroční srovnání, analýza nákladových a výnosových účtů apod.) nebo struktury a analýzy pohledávek a závazků. RDK vychází ze základních datových struktur, jako je účetní deník, účtová osnova, vydané a přijaté faktury, položky faktur a adresář.

Read more