INFO

Služba reportingdokapsy.cz byla vytvořena na základě dlouholetých zkušeností s různými druhy reportingu, navázaného na informační systémy (ERP) případně databáze s účetními a obchodními daty. V dnešní době celá řada informačních systémů nezvládla zachytit trend zaměřený na kvalitní výstupy ze standardní evidence. Společnosti tak evidují obrovskou spoustu dat, která v sobě skrývají velmi důležité informace o vývoji obchodu, ekonomiky o trendech, hrozbách apod. Potřeba mít kvalitní informace, dostupné na jakémkoliv zařízení a kdekoliv je dnes naprosto zřejmá, a netýká se jen majitelů firem a klíčových manažerů.
Pro lepší seznámení s reportingem do kapsy pro vás máme tento dokument REPORTING DO KAPSY

Reporting do kapsy je služba, která volně navazuje na náš projekt “FIREMNÍ NÁSTĚNKA”. V rámci něho připravujeme pro firmy individuální reporting zaměřený speciálně na jejich potřeby, ať už se jedná o obchod, výrobu, logistiku či jinou oblast.
Projděte si prosím následující STRÁNKY, věnované Firemní nástěnce: FIREMNÍ NÁSTĚNKA

Partneři

Službu reportingdokapsy.cz poskytujeme ve spolupráci s našimi partnery.

ERPIO s.r.o.

Naším hlavním partnerem je společnost ERPIO
www.erpio.cz
erpio@erpio.cz
+420 724 021 873

AddOn System s.r.o.

Partnerem pro Ekonomický systém DUEL je společnost
AddOn System
www.addonsystem.cz
info@addonsystem.cz
+420 735 778 228

DEMO

Projděte si naši DEMO verzi webové služby REPORTING DO KAPSY. Seznamte se se základním ovládáním a zobrazováním, podívejte se na možnosti reportingu. Účetní firmy a samostatné účetní ocení možnost napojit reporting na jejich zpracovávaná účetnictví a poskytnout tak svým klientům rychlý a přehledný výstup z jejich práce bez složitého sestavování výkazů, tabulek, přehledů apod.

DEMO: REPORTINGDOKAPSY
LOGIN: demo@novacloud.cz
HESLO: demo

Dotazy

Často kladené otázky

Jaká je technologie řešení?

ReportingDoKapsy je cloudová (webová) aplikace, vyvinutá v plném rozsahu jako vlastní řešení společnosti NOVACLOUD. Celé řešení ReportinguDoKapsy (RDK) je spojeno s datovým skladem (obdoba datových kostek), ve kterém jsou jednoduchou formou připravena agregovaná data, časové řady, srovnání, analýzy apod. Struktura a vlastnosti dat vycházejí z dlouhodobých zkušeností z účetního a daňového poradenství a především z auditů desítek firem prováděných v rámci naší praxe u Arthur Andersen a Ernst & Young. Návrhy základních reportingů jsou vyvíjeny celou řadu let a vychází nikoliv z nějakých standardů a principů finančních reportingů, ale z praktických potřeb managementu.

Přístup do cloudové aplikace i přístup do SQL databáze (datový sklad) jsou oddělené a řízeny speciální službou. Nastavování a řízení uživatelských práv stojí na podobných principech jako řízení uživatelských práv a služeb v Google services. Datové toky jsou kódované a hesla uživatelů hashovaná prostřednictvím SHA512 algoritmu. Všechny služby, které jsou distrubuované prostřednictvím samostatných a vzájemně zastupitelných kontejnerů, jsou provozovány prostřednictvím renomovaných aplikací a serverů.

Jak je možné, že RDK se zdá tak jednoduché, snadno se instaluje a je relativně levné?

RDK sestává z řady reportů, které jsou velmi univerzálně použitelné a zaměřené na klíčové potřeby managementu. Lze jejich prostřednictvím zobrazovat základní přehledy a analýzy obratu a jeho struktury (po zákaznících, po produktech), dále přehledy a analýzy ekonomiky (HV a jeho druhová struktura, vývoj, meziroční srovnání, analýza nákladových a výnosových účtů apod.) nebo sturktura a anlýza pohledávek a závazků. RDK vychází ze základních datových struktur, jako je účetní deník, účtová osnova, vydané a přijaté faktury, položky faktur a adresář. Ve většině informačních systému jsou tyto základní informace velmi jednoduše dostupné a nijak významně se, co se týče struktury, rozsahu a vlastností, neliší. Díky tomu je RDK již hotová, komplexní služba, která nevyžaduje další úpravy. V praxi se vyskytující specifika některých datových struktur se dají poměrně efektivně ošetřit na úrovní datové pumpy, která ze zdrojových dat vytváří cílový datový sklad s pevnou strukturou a parametry. Hotové datové pumpy (Pohoda, Duel, Helios Red, Helios Orange) lze velmi jednoduše, prostřednictvím chytré Gateway napojit na databázi a během krátké doby zajistit naplnění datového skladu, se kterým RDK pracuje podle předem daných schémat.

Většina stávajících reportingových systému a BI modulů pracuje na principu “Načteme data a umožníme vám je poskládat podle potřeby”. V tomto řešení vzniká potřeba nejdříve “NADEFINOVAT” co vlastně uživatel chce a potřebuje a prostřednictvím poměrně složité implementace je mu nabízen “reporting na míru” formou stavebnice, kterou je ovšem potřeba umět poskládat, nastavit, upravit či průběžně opravovat. Velmi často tento přístup vyžaduje kvalifikovanou práci, která bohužel kopíruje ještě “Vývoj potřeb”. Díky tomu postupně dozrává potřeba na straně uživatele, který příliš nezná možnosti a limity systému a naproti tomu stojí kvalifikovaný implementátor, který ovšem často mechnicky nastavuje report bez hlubší znalosti potřeb podnikatele, majitele či manažera. Proces vytváření reportingu je díky tomu často složitý, drahý s řadou slepých uliček.

Jaká je cena?

Cena je u ReportingDoKapsy cenou za službu. Implementační náklady jsou velmi nízké a systém je provozován jako služba s měsíční platbou, která začíná na 330,- Kč na uživatele. Základní varianta je tří-uživatelská. Instalace tohoto systému probíhá obvykle do druhého dne. Nejsou žádné další poplatky za systémové služby, roční upgrade či nové, vyšší verze.

Varianta ReportngDoKapsy PRO, což je stejný systém, ale rozšířený již o některé specifické moduly (zakázky, sklad, dodavatelé, apod.) vychází ze základní ceny 700,- Kč na uživatele. Účetní firmy, daňové kanceláře a také firmy zabývající se implementací informačních systémů mohou využívat toto řešení v rámci partnerského programu, který má vlastní cenové podmínky.

Výhody pro účetní firmy?

RDK umožňuje účetním firmám jednoduše a průběžně předávat práci při vedení účetnictví, zpracovávání prvotních dokumentů apod. Umožňuje jednoduše kontrolovat a spravovat informace svých klientů, upozorňovat obratem klienta na jakékoliv změny či neobvyklý vývoj. Umožňuje klientům rychlý náhled na základní vývoj firmy, její ekonomiku, obrat, vývoj obratu jednotlivých zákazníků, produktů apod., pohledávky a jejich strukturu, dlužníky atd. a to odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Prostřednictívm RDK lze s klientem telefonicky projednávat příslušná čísla se společným pohledem na konkrétní skutečnost.

Stukturované, filtrované a seřazené přehledy, časové řady a analýzy lze stiskem tlačítka exportovat do xls souborů a dále s nimi pracovat. Grafické výstupy, srovnání a vývoj jsou pro klienty mnohem srozumitelnější a přehlednější než obvyklé tabulky, výkazy nebo sestavy.

RDK lze průběžně aktualizovat jednoduše každý den anebo naopak aktualizaci provádět až po dokončení určitých prací.

REGISTRACE

Vstupujete do registrace webové služby.
Budete přesměrování na formulář, v rámci kterého je možné nastavit si před vytvořením účtu jeho parametry, vybrat si informační systém, který používáte a některé další služby.

Chci se registrovat do služby REPORTING DO KAPSY

English